4. Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací v chovu koní.

Kód a název profesní kvalifikace / úroveň vzdělání Autorizovaná osoba Hodnotící standard 
41-002-M  Hodnotitel koní / 4 SCHČT 41-002-m-hodnotitel-konihs.pdf (101,8 kB)
41-017-H Chovatel koní / 3 SCHČT 41-017-h-chovatel-konihs.pdf (116201)
41-018-H Ošetřovatel koní / 3 SCHČT 41-018-h-osetrovatel-konihs.pdf (106775)
41-015-H Jezdec a chovatel dostihových koní / 3 SCHČT  
41-016-H Jezdec a chovatel sportovních koní / 3 SCHČT 41-016-h-jezdec-a-chovatel-sportovnich-konihs.pdf (114207)
41-021-H Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní SCHČT 41-021-h-jezdec-pro-pripravu-a-testaci-mladych-ko.pdf (115853)
41-019-H Kočí / 3 SCHČT 41-019-h-kocihs.pdf (111919)
41-020-H Kočí v lesní těžbě / 3 ZH PÍSEK 41-020-h-koci-v-lesni-tezbehs.pdf (113923)
41-039/E Pomocník podkováře / 2 Ing. Jindřich VINČÁLEK PK HS 41039E Pomocník podkováře_at.pdf (189235)
41-031-H Europodkovář / 3 Ing. Jindřich VINČÁLEK HodnoticiStandard-292 (1).Pdf (231090)
41-040-M Podkovář specialista / 4 Ing. Jindřich VINČÁLEK PK HS 41040M Podkovář specialista_al.pdf (204633)
Zootechnik chovu koní /4 Profesní kvalifikace jsou připravovány  
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci /3
Cvičitel jezdectví /3