1. Co znamenají písmena NSK?

NSK = NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ

Cílem Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK) a vůbec celého systému uznávání podle zákona č.179/2006 Sb. je umožnit i těm lidem, kteří buď z nejrůznějších důvodů ve svém mládí žádné vzdělání nezískali, nebo mají vzdělání jiné, aby to mohli v dospělosti napravit. Čili nejde tu o to, nahradit vyučení v oboru. Jde tu o to, aby k tomuto vyučení existovala ještě další alternativa pro lidi, kteří se nevyučili. A aby tito lidé dostali šanci uplatnit se i tehdy, když umí jen část profese, ale umí ji dobře a jsou s ní v praxi uplatnitelní, vznikla dílčí - DNES PROFESNÍ-  kvalifikace. To "dílčí" neznamená horší znalosti a dovednosti, ale znamená užší okruh záběru, v němž ale znalosti a dovednosti jsou na vysoké profesionální úrovni. Ostatně v  novele zákona došlo ke změně názvu z dílčí na "profesní" nebo "odbornou", právě kvůli neoprávněně pejorativnímu chápání pojmu dílčí. Že na osvědčení není napsáno, že se jedná o zkoušku rekvalifikační, to je jednoduše proto, že osvědčení neříká, jak se to dotyčný člověk naučil (zda rekvalifikačním kurzem, či jinak), ale prostě, že to umí. To je celý princip zákona č. 179/2006 Sb. - je jedno, kde ses to naučil, důležité je to, co skutečně umíš. A to posoudí nezávislá zkušební komise autorizovaných osob. Stavba celého systému NSK je založená na tom, že zkoušky jsou nezávislé na vzdělávání, a že každý má právo být prověřen a ukázat, co umí. Takže tento způsob získání kvalifikace vůbec nijak nestojí proti systému počátečního vzdělávání v SOU a SŠ, zvláště budou-li konečné odborné znalosti a praktické dovednosti ověřeny stejnou zkouškou. Rozhodně není při získání dílčí kvalifikace hlavním kriteriem úroveň vzdělání, ale především hodnota získaného povolání, neboť tímto způsobem celoživotního vzdělávání může najít nové uplatnění i vysokoškolsky vzdělaná osoba.