1. Manažer projektu - Michaela Kubištová

Profil hlavního manažera projektu

Osobní data

Jméno a příjmení:                             Michaela Kubištová

Trvalý pobyt:                                     Měník 89, 503 64 Měník

Telefon:                                             603 228475

E-mail:                                               misa.kubistova@seznam.cz

Datum a místo narození:                   7 . února 1968, Jičín

Dosažené vzdělání:                            středoškolské s maturitou

Vzdělávací instituce :                        Střední zemědělská škola v Hořicích

Obor:                                                  zootechnik

Typ a rok závěrečné zkoušky:           maturita - 1986

Pracovní historie

Firma                                                 Zemědělské družstvo „Mír“ Humburky

Doba působení                                   1987 - 1990

Pracovní zařazení                              Zootechnik

Náplň práce                                       Organizace a řízení hospodářského střediska ( 100 ks výběrových dojnic, 120 plemenných prasnic,

                                                           porodna, předvýkrm a velkovýkrmna prasat

                                                           1990 – 1993 mateřská dovolená

Firma                                                 Šlechtitelský chov koní Josef Kubišta

Doba působení                                   1993 - 2000

Pracovní zařazení                              Zootechnik

Náplň práce                                       Organizace a řízení hospodářského střediska  s chovem koní – 150 ks

Firma                                                 Š CH K – KUBIŠTA s.r.o.

Doba působení                                   2000 - dosud

Pracovní zařazení                              Jednatel společnosti -  Manažer

Náplň práce                                       Organizace  a řízení hospodářského střediska  s chovem koní – 150 ks

Firma                                                 Sektorová rada zemědělství

Doba působení                                   2006 - dosud

Pracovní zařazení                              Člen Sektorové rady zemědělství

Náplň práce                                        Vedoucí pracovních skupin  pro kvalifikace a povolání v sektoru chovu koní

Firma                                                 Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Doba působení                                   2006 - dosud

Pracovní zařazení                              Člen předsednictva svazu

Firma                                                 Asociace svazů chovatelů koní v ČR

Doba působení                                   2006 - dosud

Pracovní zařazení                              Člen kolegia zástupců svazu

Kvalifikační předpoklady pro funkci manažera projektu - V rámci uvedených projektů vykonávala funkci manažera:
 • Inovace tradičního podkovářství, reg.č. , 2008 – 2009, Program rozvoje venkova
 • Europodkovář I. reg.č. 07/002/3310a/562/000793 - Program rozvoje venkova
 • Europodkovář II. reg.č. 07/002/3310a/562/000821 - Program rozvoje venkova
 • Europodkovář III. reg.č. 07/002/3310a/562/000855 - Program rozvoje venkova
 • Europodkovář VI. reg.č. 07/002/3310a/562/000868 - Program rozvoje venkova
 • Europodkovář V. reg.č. 07/002/3310a/562/000878 - Program rozvoje venkova
 • Europodkovář VI. reg.č. 07/002/3310a/562/000882 - Program rozvoje venkova
 • Technologie chovu koní, reg.č.11/013/1310b/280/003249, Program rozvoje venkova
 • Konkurenceschopnost chovu koní 1., 12/015/1310a/252/000009, Program rozvoje venkova,
 • Europodkovář, reg.č. CZ.1.07/3.2.10/020047, OPVK – 3.2.
 • Česko – polské jezdectví, reg.č.: CZ.3.22./3.3.04/09.02021, přeshraniční spolupráce
 • Oprava stáje – 10/009/13200/452/0000629, Program rozvoje venkova
 • Konkurenceschopnost chovu koní 2., 12/015/1310b/280/000010, Program rozvoje venkova