2. Manažer věcných aktivit - Mgr. Veronika Kučerová

OSOBNÍ ÚDAJE

Datum a místo narození: 30.10.1986, Hořice

Bytem Malátova 1612, 508 01 Hořice

Tel.: +420 602 103 082, E-mail: veronika.kucer@gmail.com

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

2011 –  …    - doktorské studium na Univerzitě Hradec Králové – Teorie ve vzdělávání ve fyzice – Motivace ve fyzice

2006 – 2011 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro střední školy – fyzika, tělesná výchova

                       - rok 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 – prospěchové stipendium

                        1998 – 2006 – Gymnázium a Střední odborná škola Hořice (osmiletý obor gymnázia)

          - zakončeno maturitní zkouškou z anglického jazyka, českého jazyka, fyziky a chemie

                        1993 – 1998 – ZŠ K. J. Erbena, Miletín

DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁNÍ

            2011 – úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání, projekt: ,,Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a             vývoje“

            2011 - úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání, projekt: ,,Materiálový výzkum, znalost kovů a polymerů“

ZUŠ MELODIE s.r.o - 1994 – 1999 - hra na klavír   

KURZY A ŠKOLENÍ

Prosinec 2010 – licence ,,Instruktor snowboardingu“

                     Leden 2010 – licence ,,Instruktor lyžování“

                     Říjen 2008 – Masérský kurz – získání osvědčení ,,Sportovní masér“

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – aktivní, pokročilý, Německý jazyk – mírně pokročilý

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

od roku 2011 -  Projektový manažer v Jezdecké škole Valdštejnská obora

2010/2011 – Gymnázium a SOŠ Hořice – praxe

2011 – vedoucí na soustředění pořádaném Ústřední komisí Fyzikální olympiády (ÚK FO), které je určeno pro asi 30 nejúspěšnějších řešitelů fyzikální olympiády v kategorii B a C, tj. zpravidla 2 až 3 z kraje.

2009/2010 - Gymnázium a SOŠ Hořice – praxe

2009/2010 – Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové - praxe

2009/2010 – Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové - praxe

2012 – ZŠ Sion (Hradec Králové) – učitelka fyziky, chemie a tělesné výchovy

2012 – Sion High Schoul – učitelka přírodních věd

2013 – nyní - Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice – učitelka fyziky, tělesné výchovy

2013 – nyní – výuka na UHK – Přírodovědecká fakulta - v rámci doktorského studia

JINÉ

Organizátorka dětských příměstských táborů v JŠ Valdštejnská obora

2012 – účast na konferenci pro doktorandy na UHK – Motivace ve fyzice

2012 – účast na konferenci pro doktorandy na UHK – K čemu nám je fyzika?

Vedoucí a programový vedoucí na táboře – dětský tábor Studio aktivní rekreace

Vedoucí na volejbalovém soustředění dětí v Hořicích

Organizátor akce ,,Koně a lidé“ pro děti v Jezdecké škole Valdštejnská obora 2011, 2012

Vedoucí na turistickém kurzu - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové (2008/2009)

Instruktorka v jezdecké škole, vedení kurzů s dětmi - JŠ Valdštejnská obora

Znalost práce na PC – Microsoft Word, Excel, Power Point; Nero, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome, aj.Práce s programy – Turbo Pascal, Adobe Photoshop, Adobe Leader, aj.

Sportovní zkušenosti  -     sezóna 2011/2012 2. liga žen ve florbale – 2. místo

                                   -     sezóna 2011/2012 okresní soutěž žen ve volejbale

            -     reprezentace univerzity ve fotbale

  • od roku 2008 soutěž Amatérská volejbalová liga
  • aktivně deset let volejbal
  • aktivně plážový volejbal, účast na turnajích
  • aktivně jízda na koni
  • výpomoc na Hradeckém survivalu 2011
  • účast na středoškolských atletických závodech
  • účast na středoškolských volejbalových turnajích
  • organizace volejbalových turnajů
  • rozhodčí na volejbalových turnajích

Členka pěveckého sboru na Gymnáziu a SOŠ Hořice 1998 – 2003

ZÁJMY

Veškeré sporty: volejbal, běh, plážový volejbal, plavání, jízda na koni, florbal, snowboarding, squash, běh, cainscross, fotbal, jízda na kole a další; výlety a cestování, organizování sportovních a zájmových akcí, turistika, cestování, práce na PC, komunikace s lidmi, tvůrčí činnost širokého zaměření, u dětí rozvíjení vztahů k přírodě a ostatním lidem, tvorba zajímavých a motivačních fyzikálních seminářů a úloh – nejen fyzikálních, výcvik a záchrana psů, agility, pomoc druhým, hra na klavír a další.