Pilotní vzdělávací kurs pro profesní kvalifikace Hodnotitel koní

 PK Hodnotitel koní

Časový harmonogram vzdělávacích akcí

Datum konání Místo konání Lektor Téma semináře Pozvánka
15.5.2014
8 hodin
Hřebčín Měník Ing. J. Vinčálek Struktura chovu koní a evidence
Popisování koní z hlediska identifikace a kvality zevnějšku
Praktické předvedení, měření a vážení koní
Pozvánka - Hodnotitel koní 1.2.pdf (475394)
16.5.2014
8 hodin
Hřebčín Měník Ing. J. Vinčálek Klasifikace plemen a zásady plemenitby
Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku, a jeho využití
Praktické hodnocení mechaniky pohybu plemenných koní
Pozvánka - Hodnotitel koní 1.2.pdf (464,3 kB)
4.6.2014
8 hodin
Hřebčín Měník Ing. J. Vinčálek Praktické posouzení koně a základní péče o jeho zdraví
Související legislativa v ČR
Pozvánka - Hodnotitel koní 3..pdf (472900)
17.6.2014
8 hodin
Hřebčín Měník Ing. J. Vinčálek Hodnocení výkonnosti koní - Odhad plemenné hodnoty
Praktické posouzení chovatelských soutěží "KMK"
Pozvánka - Hodnotitel koní 4..pdf (472940)