3. Jaké profesní kvalifikace jsou využívány v chovu koní?

Přehled schválených  a navrhovaných profesních kvalifikací a autorizovaných osob v chovu koní

Kód a název profesní kvalifikace / úroveň vzdělání Autorizovaná osoba
41-002-M  Hodnotitel koní / 4 SCHČT
41-017-H Chovatel koní / 3 SCHČT
41-018-H Ošetřovatel koní / 3 SCHČT
41-015-H Jezdec a chovatel dostihových koní / 3 SCHČT
41-016-H Jezdec a chovatel sportovních koní / 3 SCHČT
41-019-H Kočí / 3 SCHČT
41-020-H Kočí v lesní těžbě / 3 ZH PÍSEK
41-039/E Pomocník podkováře / 2 Ing. Jindřich VINČÁLEK
41-031-H Europodkovář / 3 Ing. Jindřich VINČÁLEK
41-040-M Podkovář specialista / 4 Ing. Jindřich VINČÁLEK
Zootechnik chovu koní /4 Profesní kvalifikace jsou připravovány
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci /3
Cvičitel jezdectví /3

Minimální zemědělskou kvalifikaci splňuje z pohledu zákonů, legislativy a požadavků některých dotačních programů podnikatel, který získal alespoň 3 profesní kvalifikace s vazbou na dané povolání, v určené kvalifikační úrovni, které jsou označeny jako integrující nebo skládající. Způsob získání těchto kvalifikací stanovuje výše uvedený zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Osvědčení dokládající získání profesní kvalifikace vydává po vykonání stanovené zkoušky Mze jmenovaná autorizovaná osoba. Toto jmenování obdržel po splnění všech podmínek i Svaz chovatelů českého teplokrevníka, který má prozatím jmenovány dvě autorizované osoby a to Miloslava Perníčka a Doc. Ivu Jiskrovou PHd. Rovněž tak Živnostenské společenstvo podkovářů má pro tři podkovářské kvalifikace autorizovanou osobu a tou je Ing Jindřich Vinčálek CE-F, který má akreditaci i pro udělování mezinárodního certifikátu.