Realizace a partner projektu

Hlavním realizátorem projektu je Jezdecká škola Valdštejnská Obora. 

Svaz pro podporu chovu koní ve východočeské oblasti je partnerem vzdělávacího projektu. Důvodem navrženého partnerství v projektu je podchytit prostřednictvím této organizace maximální množství požadavků různorodých podnikatelských subjektů v chovu koní a mezi těmito požadavky nalézt vhodné vyvážení pro požadované odborné znalosti a praktické dovednosti budoucích absolventů vzdělávacích kursů. Požadavky různých chovatelských subjektů se částečně liší, což je způsobeno především různorodostí struktury a charakteru této velmi specifické živočišné výroby, kterou chov koní je. 

 

Partner projektu dodá kvalifikované osoby v podobě metodika a lektorů, kteří budou členy realizačního týmu. Metodik se na projektu bude podílet zejména na věcné a obsahové stránce vzdělávacích kurzů a aktivně se zúčastní i závěrečných seminářů projektu a zkoušek z profesních kvallifikací. Působení metodika v projektu je klíčovým bodem pro zajištění věcného obsahu a výstupu projektu. Velice důležitý je i z pohledu zajištění bezproblémové komunikace mezi jednotlivými subjekty zapojenými do projektu. V klíčové aktivitě 02 bude partner dále konzultovat a hodnotit tvorbu teoreticky a prakticky zaměřených kurzů, dále se bude podílet na vyhodnocení výsledků pilotování a návrhu finálních úprav kurzů. Na přednášky v pilotním ověřování vzdělávacích programů doporučí a získá z řad členů partnera jednotlivé externí přednášející - lektory. Tím podpořit snahu získat dlouhodobě (tj. i po skončení projektu) na vybrané přednášky kvalitní externí vyučující. Partner má velký potenciál v podpoře externí publicity cílů a šíření výsledků projektu. Partner bude spolupracovat na aktivitách projektu s požadavky krytí nákladů dle rozpočtu projektu a v souladu s pravidly tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že činnost partnera je soustavná po celou dobu trvání projektu, není možné tuto činnost řešit formou služby od dodavatele. Partner se podílí na všech aktivitách projektu, a proto je jeho spoluúčast v projektu podstatná a nezastupitelná.